051 410 0953   june@studbook.co.za  
Romagnola Fee Structure

Romagnola Fee Structure and Member Application

 

FINANCIAL YEAR / FINANSIËLE JAAR - 31 DESEMBER / DECEMBER

Intree Fooi / Entry Fee:
Eenmalig / Once-off R 400-00

Onaktiewe Lid / Non-member:
Jaarliks / Annual R 500-00

Ledegeld / Membership:
Jaarliks /Annual R 3 500-00

Bemarkingsfooi / Marketing Fee:
R 500-00

Per Kapita / Per Capita:
Alle Diere Dag Oud En Ouer / All Animals Day Old And Older:
(Per Kapita Lys Word Deur Stamboek Uitgestuur)
R 15-00 Per Dier / Per Animal

Boeke / Books:
Geboortekennisgewingboek / Birthnotification Book:
(Verkrygbaar Vanaf Sa Stamboek / Available At Sa Stud Book)
R 70-00

Herinstelling Per Dier / Reinstate Per Animal:
R 40-00

Onaktiewe Teler / Non Active Member:
(Geen Stemreg / No Vote)
R 500-00

Laat Geboortes / Late Birth Notifications:
(Na 90 Dae / After 90 Days)
R 100-00

Oordragsfooi / Transfer Fee:
(Verkoper Betaal Fooi / Seller Pays The Fee)
R 40-00

Opskort Van Lidmaatskap (Herinstelling Van Lidmaatskap) Na 120 Dae /
Suspension Of Membership (Reinstatement Of Membership) After 120 Days

R 100-00

 


RELATED DOCUMENTS:
# Name Description
1. Application for Membership July 2018
2. Member List 13 September 2018
3. Romagnola Fee Structure 2018 / 2019
4. SA Stud Book Tariffs 2018 / 2019
5. Import Export Fees DAFF 2016 / 2017
  Left click the document name to view the document or Right click the document name and Select Save Target as... to download the document to your computer.

© Romagnola Cattle Breeders' Society. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of Romagnola Cattle Breeders' Society.