051 410 0953   june@studbook.co.za  
Romagnola Articles | Farmers' Weekly

Romagnola, 'n Bul van 'n Bees


Romeinse strydwaens is deur hierdie diere rond getrek. Dis ras is n baie ou een en het ontstaan uit twee oerosse genaamd Bos Primigenius Podolicus en Bos Primigenius Nomadicus. Hierdie oeros is na Europa gebring deur die Gotiese invaller Aginulf sowat 400 jaar na Christus. Van hierdie diere het Romagna in Italië as tuiste gekry. Vandaar die naam Romagnola. Vandag is die ras versprei in die volgende provinsies: Forli, Ravenna, Bologna, Ferrara en Pesaro. Aanvanklik is die Romagnola as trekdier, soos reeds genoem, maar veral gebruik deur boere vir landbou arbeid. In die middel agtienhonderds het Leopoldo Tosi egter seleksie vir vleis-eienskappe begin toegepas. Hierdie kudde is op die landgoed van die “Counts of Torlonia” gevestig. Ek wou in Afrikaans sê “Die Konte van Torlonia” maar dit klink vir my effens verkeerd. 

Goeie vordering is gemaak en by die internasionale landbouskou in Parys Frankryk in 1900 het die Romagnola saam met Hereford die prys as beste vleisrasse gewen. Daar word dus nou al vir sowat 160 jaar seleksie toegepas. Min - indien enige ander vleisras kan dieselfde sê. Romagnola vleis word beskerm en is geregistreer in die Europese Unie en is van besonderse gehalte. Baie sag, ten spyte daarvan dat dit min vet bevat. Die Australiese Gene Star toetse bevestig dit, met getoetste Romagnola diere wat konstant van die hoogste hoeveelheid sterre kry. Vêrder is die sagte-vleis gene en voeromset gene asook marmering in n baie hoe persentasie Romagnola diere teenwoordig. Van die eerste 7 bulle wat getoets is het almal sterre verwerf. Die rede hiervoor is waarskynlik die feit dat seleksie so lank al toegepas word en die diere n baie hoe mate van uniformiteit het.

Armando Balloco is die vader van die ras in Suid Afrika. Met ondersteuning van die Italiaanse regering het hy die eerste diere ingevoer. Hy was egter wys genoeg om nie net die diere in te bring nie maar het by Pierre Roncietto van die LNR by Irene aangeklop om n protokol te ontwerp sodat behoorlik nagevors word watter bydrae die Romagnola tot die SA beeskudde kan maak. Die ras is by beide Irene en op die LNR plaas te Roodeplaat deeglik aan vele toetse onderwerp. Romagnolas is met n klomp bekende SA en Europese rasse gekruis en die resultate is geboekstaaf. Daar is ook bosluis tellings gedoen wat aangedui het dat die Romagnola n hoë weerstand teen bosluise het en slegs die inheemse Nguni effens beter in die opsig gevaar het. Ander bekende inheemse rasse het swakker gevaar. Hierdie deeglike protokol word deur die Registrateur van veeverbetering beskou as beste-praktyk vir die bekendstelling van nuwe rasse aan SA en sal waarskynlik in die toekoms as die norm dien.

Die Romagnola het n swart pigment in die vel en die neus en die binnekant van die ore ens. is swart of donkerbruin. Dit terwyl die hare witgrys is wat son reflekteer. Die Romagnola het dus hoe weerstand teen sonbrand en kankers. Kalwers is rooibruin by geboorte en word later meer wit. Die klossie op die kop is n kenmerk. Romagnola kalfies is baie vitaal. Hulle is op die been en begin suip binne n halfuur na geboorte. Romagnolas het redelike lang hare veral teen die pote af, wanner hullejonk is en die hare word langer in die winter maar hulle verloor dit in die somer. Van sowat 2 jaar oud verloor hulle die hare permanent. Interessant van die hare is dat hulle lang harde hare tussen die wollerige hare ontwikkel wat hol is. Hierdie hare isoleer hulle baie goed teen koue en hitte. Hulle is dus baie wyd aangepas. In die noorde van Italië sneeu dit in die winter, maar kan temperature tot 40 grade Celsius styg in die somer in valleie tussen die berge.

Hierdie diere is baie nuttig as terminale kruisings omdat hulle sonder twyfel meer vleis en sagte vleis by n kudde voeg en geen kalf probleme veroorsaak nie. Vêrder is hulle soos reeds genoem baie gehard en is bekend daarvoor dat hulle nie-selektiewe vreters is nie. Die dier is ook reeds vir baie jare geselekteer vir temperament. Terwyl hulle groot beeste is, is hulle vroeër geslagsryp as ander groot-raam rasse. Kruisings tussen Simmentalers en Romagnolas maak die nageslag vroeër geslagsryp. Romagnola bulletjies van 12 maande oud kan maklik tussen 500 en 600 kg weeg. Daar is egter gevind dat wanneer ekstensief met hulle geboer word raam-grootte aanpas by die omgewing. Die genepoel maak dit ook moontlik om vir n ligter raam dier te selekteer terwyl groei nie ingeboet word nie. Bulle teel baie goed en is harde werkers by die koeie - soos dit n volbloed Italianer betaam.Een bekende boer het opgemerk dat wanneer sy ander bulle baklei stap die Romagnola om hulle en gaan dek die koeie. Omdat die Romagnola so vêr verwyder is van ander rasse in SA geneties, is die hibriede krag wat met kruisings verkry word indrukwekkend en is groei veral, fenomenaal. 
 

 

 ARTICLE INDEX  BACK TO TOP

 -© Romagnola Cattle Breeders' Society. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of Romagnola Cattle Breeders' Society.